Strona dla kandydatów na studia na

Wydziale Inżynierii Środowiska i EnergetykiRegulamin strony internetowej i polityka prywatności

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument opisuje warunki korzystania ze strony internetowej powerbelfer.pl i stosowaną polityką prywatności.

 2. Stronę powerbelfer.pl prowadzi Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej z siedzibą przy ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice.

 

II. Definicje

 1. Strona - strona internetowa powerbelfer.pl i wszystkie jej podstrony.

 2. Użytkownik - użytkownik Internetu przeglądający Stronę. Użytkownik nie jest związany ze Stroną jakąkolwiek umową.

 

III. Zawartość Strony

 1. Strona zawiera treści edukacyjne i informacyjne.

 2. Twórcy Strony dołożyli starań, aby treści zamieszczone na Stronie były poprawne. Twórcy Strony nie udzielają jednak żadnych gwarancji, że zamieszczone na stronie treści są poprawne. Użytkownik może wykorzystać treści zamieszczone na Stronie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 3. Treści zamieszczone na stronie nie mogą być wykorzystywane, kopiowane w jakiejkolwiek formie albo udostępniane na innych stronach i serwisach internetowych bez zgody ich twórców.

 

IV. Polityka prywatności

 1. Twórcy Strony nie zamieścili na niej żadnych mechanizmów, które wykorzystują technologię "cookies".

 2. Strona korzysta z usługi hostingowej (przechowywania Strony na serwerze) oferowanej przez serwis "nazwa.pl". Ewentualne wykorzystanie technologii "cookies" przez usługę hostingową jest opisane w regulaminach na stronie nazwa.pl.

 3. Na Stronie osadzono materiały video przechowywane na stronie Youtube (youtube.com). Ewentualne wykorzystanie technologii "cookies" przez stronę Youtube jest opisane w regulaminach na stronie youtube.com.

 4. Strona przechowuje adresy poczty elektronicznej i treści przesłane przez Użytkowników w czasie kontaktu z twórcami Strony na przykład za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego. Przesłane przez Użytkowników infomacje są przetwarzane na potrzeby korespondencji z Użytkownikami, na przykład w celu odpowiedzi na zadane pytania. Informacje przesłane przez Użytkowników nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że na żądanie Użytkowników.

 5. Administratorem informacji przesłanych przez Użytkowników jest Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej z siedzibą przy ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice.

 6. Usunięcie informacji podanych przez Użytkownika z bazy danych Strony następuje na wniosek Użytkownika wysłany pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza kontaktowego.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Informacje zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 2. Ewentualne zmiany niniejszego regulaminu zostaną zakomunikowane Użytkownikom, których adresy poczty elektronicznej będą zawarte w bazie danych Strony.